KLASSZIKUS GÖRÖG KÖRUTAZÁS

KLASSZIKUS GÖRÖG KÖRUTAZÁS

Dél-Európa / Görögország
3-4*-os szállodák
Epidaurosz: az ókori Görögország legjobb állapotban
fennmaradt színháza
131.700 Ft-tól 142.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Szállás

3 éjszaka 4 csil­la­gos, 5 éjszaka 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, pótágyazható, fürdő­szo­bás szobákban. A macedóniai tran­zit­szál­lás és az Olümposzi Riviérán található nagyon szép wellness szálloda 4 csil­la­gos, az athéni, az olümpiai és a delphoi szálloda 3 csil­la­gos.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Időpontok

Részvételi díjak

2015. ápr. 2-10. (húsvét) 131.700 Ft
2015. ápr. 30 - máj. 8. 139.300 Ft
2015. jún. 3-11. 142.500 Ft
2015. okt. 3-11. 142.500 Ft
2015. okt. 13-21. 139.300 Ft
2015. okt. 23-31. (őszi szünet) 137.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:29.400 Ft
(8 vacsora)
 
Egyágyas felár:41.900 Ft
 
3. ágy kedvezménye:20.200 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy kiskorúak szülő nélküli utazása esetén közjegyző által hi­te­le­sített engedélyt kérhetnek a határon.
Az EU tagországainak állampolgárai érvényes, új típusú (kártyás) személyazonosító iga­zol­vánnyal vagy útlevéllel léphetnek be Gö­rög­or­szágba, illetve Szerbiába és Macedóniába.

1. nap:

Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reg­gel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autóbusz 5.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Újvidék – Belgrád – Niš – Kumanovo út­vo­na­lon. Szállás Macedóniában (1 éj).

2. nap: Tempé-völgy, Thermopülai-szoros

Átkelés Görögországba, utazás Athén irányába. Út­köz­ben séta a vad­re­gé­nyes Tempé-völgyben (Aphro­dité forrás, szikla­kápolna), valamint pihenő az ókor egyik leghí­re­sebb csatá­jának szín­helyén, a Ther­mo­pülai-szorosnál (Leonidász király szobra, spár­tai katonák sírfel­irata). Szállás Athénban, a vá­ros­köz­pont közelében (3 éj).

3. nap: Athén, Szunion

Délelőtt autó­bu­szos vá­ros­né­zés Athénban (őrség­váltás, aka­démia, egyetem, Olimpiai Stadion, Zeusz-templom, Hadriánusz-kapu stb.). Közös séta az Akro­po­liszon, majd a 2009-ben meg­nyitott új Akro­polisz Múzeum meg­tekintése. Ezután le­he­tő­ség egyéni ba­ran­go­lásra a Plaka teker­vé­nyes utcáin. Késő délután kirán­dulás Szunionba egy gyönyörű ten­ger­par­ti úton. Az Attika-félsziget legdélibb pontján lévő ókori Poszeidon-templom meg­te­kin­té­se.

4. nap: Hydra, Porosz, Aegina szigetei

Szabad program Athénban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Hydrára, Poroszra és Aeginára.
A fakultatív program ára: 15.000 Ft – transzferrel, büféebéddel, folklór programmal (garantált indulás).

5. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Nafplion, Mükéné

Utazás a Peloponnészoszi-félszigetre. Útközben pi­he­nő a Korin­thoszi-csator­nánál, melynek terve­zé­sé­ben magyar mérnökök is közre­mű­ködtek. Délelőtt láto­gatás az Epidauroszi szín­házban (az ókori Görög­ország leg­jobb álla­potban fenn­maradt szín­háza), kiváló akusz­tikája elkáp­ráz­tatja a turis­tákat. Ezután rövid séta Nafplionban. Görög­ország egyik leghan­gu­la­tosabb városa egy hatalmas velen­cei erőd lábánál fekszik. Délután is­mer­ke­dés Mükéné rom­ja­ival és Európa egyik legősibb civi­li­zá­ciójával (Átreusz kin­cses­háza, Orosz­lános kapu, felleg­vár, múzeum stb.), majd to­vább­uta­zás a Pelopon­nészosz szép tájain keresztül az olümpiai szál­lodába (1 éj).

6. nap: Olümpia, Delphoi

Délelőtt látogatás az ásatási területen, az ókori olimpiai játékok helyszínén, majd Olümpia nagyszerű múzeumának meg­te­kin­té­se következik. A múzeum leg­ér­té­ke­sebb kincse a világhírű Hermész-szobor.

To­vább­uta­zás Patrasz irányába. Átkelés Európa egyik leg­na­gyobb hídján, mely a Peloponnészoszi-fél­szi­getet köti össze Közép-Görög­országgal (fotó­szünet). A Korinthoszi-öböl menti pano­rá­ma­úton érkezünk Delphoiba a délutáni órákban. Delphoi, az ókori Gö­rög­ország első számú jós­helye csodá­latos kör­nye­zetben fekszik. A Parnasszosz-hegységben talál­ható szentély­együt­tes az ókori emberek kép­ze­le­tében a világ köze­pét jelen­tette. Az ásatási terület meg­te­kin­té­se után a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

7. nap: Delphoi, Meteorák

Kora délelőtt Delphoi múzeumát nézzük meg (Görög­ország egyik leg­gaz­da­gabb múzeuma), majd utazás a Lamia – Karditsa út­vo­na­lon a Meteorák szikla­ko­los­to­raihoz. A hatalmas sziklák tetejére épült bizánci kolos­torok közül le­he­tő­ség legalább egy meg­lá­to­ga­tá­sá­ra. Több fotó­szünet után to­vább­uta­zás az Olüm­poszi Riviérára, szállás (2 éj).

8. nap: Thesszaloniki, Olümposz-hegység

Délelőtt is­mer­ke­dés Thesszalonikivel. Közös séta a legfontosabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (Fehér torony, Ga­le­rius diadal­íve, Szt. György-rotunda, Szt. Demeter-bazilika stb.), majd rövid szabad program Görög­ország második leg­na­gyobb váro­sában.
Délután könnyű, kellemes séta az Olümposz-hegy­ség sziklái között. Az Olümposz Görög­ország leg­ma­ga­sabb hegy­sége, az ókori görögök hite sze­rint az istenek lak­helyéül szolgált.
Figyelem: A déli órákban az autó­busz vissza­megy a szál­lodába, tehát ezen a napon le­he­tő­ség van arra, hogy valaki csak az egyik prog­ramon vegyen részt, a másik fél napot pedig ten­ger­par­ti pihenéssel töltse.

9. nap:

Hazautazás a Kumanovo – Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

a Szent Demeter-bazilika Thesszalonikiben
a Szent Demeter-bazilika Thesszalonikiben

Képgaléria

A Thermopülai emlékmű

Athén az Akropolisszal madártávlatból

Az Erechteion a kariaditák csarnokával

Az Erechteion az Akropoliszban

Kariatidák az Akropoliszon

Athén - őrök a Parlament előtt

A Zeusz-templom Athénban

Athén látképe az Akropoliszról

Az Akropolisz madártávlatból

Esti fényben az Akropolisz

A Plaka negyed Athénban

A Poszeidon-templom Szunionban

A szunioni Poszeidon-templom

Taxiállomás Hydra szigetén

Hydra elbűvölő szigete

Hydra kikötője madártávlatból

Hydra szigete - részlet

Hydra varázslatos szigete

Porosz kikötője

Aegina hangulatos kikötője

Epidaurosz: az ókori Görögország legjobb állapotban fennmaradt színháza

A bámulatos Epidauroszi színház

Az Epidauroszi színház napnyugtakor

Nafplion a Boúrtzi erődsziget

Hangulatos utca Nafplionban

Pillantás Nafplion óvárosára az erődből

Pillantás a velencei erődre Nafplion utcáiról

Mükéné romjai - az Oroszlános kapu

A világhírű Hermész-szobor Olümpiában

Héra templomának maradványai Olümpiában

Olympia, az ókori játékok színhelye

A Rio-Antirio híd Patrasznál

Európa egyik legnagyobb hídja Patrasz mellett

Delphoi - az ókori színház maradványai

Delphoi romjai – részlet

Delphoi romvárosa – részlet

Delphoi, az ősi jóshely

Delphoi, az ősi jóshely - részlet

A Meteorák vidéke I.

A Meteorák vidéke II.

A Meteorák vidéke III.

A Meteorák sziklakolostorai

Kalambaka városa a Meteoráknál

Meteorák - a Roussanou kolostor

Meteorák - a Szentháromság kolostor

Meteorák – a Varlaam-kolostor

Meteorák vidéke

Sziklakolostor a Meteorák vidékén

A Szent Demeter-bazilika Thesszalonikiben

Thesszaloniki tengerpartja a híres Fehér toronnyal

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

Athénkombinált jegyEUR 12,-
Akropolisz MúzeumEUR 5,-
MeteorákkolostoronkéntEUR 3,-
DelphoiásatásokEUR 6,-
múzeumEUR 6,-
SzunionPoszeidon-templomEUR 4,-
Epidaurosz színházaEUR 6,-
Mükéné fellegváraEUR 8,-
Olümpiaásatások+múzeumEUR 9,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

 

Hasznos tudnivalók

Autóbusz felszállási lehetőségek

Székesfehérvár - 4.15
Piac téri buszpu. melletti parkoló (Piac tér Vörösmarty tér felőli része)
Budapest - 5.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Kecskemét - 6.40
M5 és 52-es (dunaföldvári) út kereszteződése, OMV benzinkút
Szeged - 8.00
MOL benzinkút az 55-ös út mentén (Kálvária sugárút 96.)
(c) Fehérvár Travel