NAGY PORTUGÁL KÖRUTAZÁS

kirándulással Santiago de Compostelába

NAGY PORTUGÁL KÖRUTAZÁS

kirándulással Santiago de Compostelába

Dél-Európa / Spanyolország és Portugália
3-4*-os szállodák
halászfalu az Atlanti-óceánnál: Nazaré
272.000 Ft-tól 289.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal Lissza­bon­ig és vissza. Portugáliában jó mi­nő­sé­gű, korszerű autóbusszal.

Szállás

10 éjszaka 3-4 csil­la­gos szállodák kétágyas, pótágyazható, fürdő­szo­bás, légkondicionált szo­bái­ban, a programban megadott helyeken.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Időpontok

Részvételi díjak

2015. máj. 4-14. 272.000 Ft
+ reptéri ill.
2015. aug. 10-20. 289.500 Ft
+ reptéri ill.
2015. okt. 5-15. 283.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 januárjában kb. 55.700 Ft, de ez az összeg az indulásig változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást reg­geli­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt prog­ra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést (elutazástól haza­ér­ke­zésig) és a helyi idegenvezetéseket, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:40.900 Ft
(10 vacsora)
 
Egyágyas felár:79.900 Ft
 
3. ágy kedvezménye:36.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Lisszabon

Elutazás Ferihegyről Lisszabonba. A délelőtti meg­ér­ke­zést követően is­mer­ke­dés a portugál fővá­ros­sal. Szállás Setúbalban (májusi és októberi cso­port) vagy Lissza­bonban (augusztusi csoport) – 1 éj.

2. nap: Évora, Vila Viçosa, Marvâo

Délelőtt vá­ros­né­zés Évorában, Portugália műem­lék­vá­ro­sában (UNESCO vi­lág­örök­ség): katedrális, Dia­na templom – az ország legki­emel­ke­dőbb ókori műemléke stb. To­vább­uta­zás egy szép kisvá­rosba, Vila Viçosába, mely valaha hercegi szék­hely volt. A hercegi palota meg­te­kin­té­se után utazás a spanyol határ közelé­ben lévő Marvâóba. Portu­gá­lia egyik gyöngy­szeme ez a falu, mely egy 860 méter magas meredek hegy­tetőn áll. A hegy gránit­szik­láival össze­olvadó várfalak teljesen körbe­zárják a bájos tele­pülést. Szállás a közeli Castelo de Vidében (1 éj).

3. nap: Castelo de Vide, Monsanto, Serra da Estrela hegység

Castelo de Vide egy szép kisváros fehérre meszelt házakkal és egy ősi zsidó­ne­gyeddel. Séta a vá­ros­ban. Utazás északi irányba, párhu­za­mosan a spa­nyol határral. A követ­kező prog­ramunk Monsanto, a „legpor­tu­gálabb” falu. A település szinte egy­be­ol­vad a gránit­domb­oldallal, amelyen fekszik. A mere­dek utakat a gránitba vájták, a házak közt hatal­mas szikla­tömbök fekszenek, egyes házakat a szik­lából fa­rag­ták ki.
Ezután felka­pasz­kodunk a Serra da Estrela hegység leg­ma­ga­sabb csúcsára (kb. 2000 méter), mely egész Portu­gália leg­ma­ga­sabb pontja. Szállás Viseu-ben (1 éj).

4. nap: Viseu, Lamego, portói borvidék, Amarante

Délelőtt vá­ros­né­zés Viseu ősi, mű­em­lé­kek­ben gaz­dag városában. To­vább­uta­zás északi irányba egy kü­lön­le­ges hangu­latú domb­vi­déken keresztül, ahol szinte mindenhol csak szőlős­kertek látha­tóak. A portói bor hazája ez. Látogatás Lamego kated­rá­lisában, majd pihenő Peso da Réguában (a borvidék legfon­tosabb városa). Lehe­tőség részt venni egy magán­bir­tokon szervezett borkós­toló prog­ramon. Késő délután séta Amarantéban, egy szép kisvá­rosban. Szállás Braga kör­nyé­kén (2 éj).

5. nap: Guimarâes, Braga

Is­mer­ke­dés Észak-Portugália két ősi törté­nelmi váro­sával. Guimarâes volt Portugália első fővárosa a XII. században, Braga – a „portugál Róma” – pedig Portu­gália vallási fővárosa a XII. század óta. Braga mellett található a Jó Jézus búcsú­járó templom. A szép fekvésű temp­lomhoz egy gazdagon diszített barokk lépcső­soron lehet feljutni (az időseb­beket az autóbusz is felviszi).

6. nap: Santiago de Compostela

Egész napos kirándulás a Spanyol­or­szághoz tartozó Santiago de Compostelába, a keresztény világ egyik legfon­tosabb zarán­dok­he­lyére (itt őrzik Szt. Jakab apostol földi marad­vá­nyait). A gyönyörű óváros tele van értékes műem­lé­kekkel, de a legfon­to­sabb látnivaló a Szt. Jakab kated­rális, ahol az apostol sírja talál­ható. Vá­ros­né­zés, rövid szabad program, majd vissza­uta­zás Portu­gáliába, szállás Portóban (2 éj).

7. nap: Porto

Vá­ros­né­zés Portóban, az ország második leg­na­gyobb városában. Törté­nelmi köz­pontja része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Láto­gatás a Szent Ferenc temp­lomban és a tőzsde­pa­lotában, melynek gyöngy­szeme a lenyű­gö­zően szép arab szalon. A program végén bete­kintés egy boros­pin­cébe, kóstoló a híres portó­iból. Délután le­he­tő­ség séta­ha­jó­zásra a Douro folyón.

8. nap: Coimbra, Tomar, Fátima

Utazás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi vá­ro­sá­ba. A város valaha királyi szék­hely volt, később pedig az ország szellemi köz­pontja, hiszen 1307-től 1911-ig az itteni egyetem volt az egyetlen Portu­gá­liában. Vá­ros­né­zés, az egyetemi könyvtár meg­te­kin­té­se, melyet Európa egyik leg­gaz­da­gabb és leg­szebb könyv­tá­rának tartanak. Délután Tomarban látogatás egy különös épü­let­együt­tesben, a Krisztus-rendi lovagok egykori várában és kolos­torában. A nap befe­je­zé­se­képpen is­mer­ke­dés Fátimával, a zarán­dokok váro­sával, ahol 1917-ben fél éven keresztül minden hónap 13-án megjelent a Szűzanya. Lehe­tőség a Magyar Kápolna meg­te­kin­té­sé­re is. Szállás Fá­ti­má­ban vagy környékén (1 éj).

9. nap: Batalha, Nazaré, Óbidos, Cabo da Roca, Estoril

Először a portugál gótika remek­művét, a Batalhai kolostort láto­gatja meg a csoport (UNESCO vi­lág­örök­ség). Az újabb megálló Nazaré, egy bájos halász­falu az Atlanti-óceán partján. To­vább­uta­zás Óbidosba, egy dombon fekvő, falakkal körül­vett kisvá­rosba, mely teljes egészében megőrizte kö­zép­ko­ri jellegét. Ezután rövid pihenő a Cabo da Rocánál, mely az európai száraz­föld legnyu­gatibb pontja. 145 méter magasra emel­kedik ki a tengerből ez a szikla, amelyik az óvilág végét jelenti. Szállás a Lisszabon melletti ten­ger­par­ti üdülő­helyen, Estorilban (2 éj).

10. nap: Sintra palota, Lisszabon

Délelőtt látogatás egy közeli romantikus kisvárosban, Sintrában, a portu­gál uralko­dók egykori nyári palo­tájának meg­te­kin­té­se. A nap további részét Lissza­bonban töltjük. Vá­ros­né­zés: Belém torony, Felfe­dezők emlék­műve, Jeromosok kolos­tora – Vasco de Gama sírem­lé­kével, kilátó­pontok, Avenida Libertade stb., a vá­ros­né­zés után sza­bad­idő.

11. nap: Lisszabon

Utazás Lisszabonba, látogatás az 1998-as világ­kiállítás terü­le­tére, le­he­tő­ség az Óceanárium meg­te­kin­té­sé­re. A késő délelőtti órákban transzfer a lisszaboni repülőtérre, hazautazás Buda­pest­re.

Figyelem: A programleírásból látszik, hogy a lisszaboni látnivalók meg­te­kin­té­sé­re az 1., a 10. és a 11. napon is van le­he­tő­ség. A portugál légi­tár­sa­ság­ra jellemző, hogy időnként évközben is változtatják a menetrendjüket, ezért előfordulhat, hogy a lisszaboni látnivalókat más sorrendben nézzük meg, de biztos, hogy a fent leírt valamennyi program teljesülni fog.

lisszaboni hangulat
lisszaboni hangulat

Képgaléria

Évora főtere

A tündéri kis falu, Marvâo

Portugália egyik gyöngyszeme, Marvâo

Castelo de Vide madártávlatból

A legportugálabb falu: Monsanto

Amarante - a Sao Goncalo híd és kolostor

Guimaraes vára

A Jó Jézus búcsújáró templom Braga mellett

Santiago de Compostela: a Szt. Jakab-katedrális

A kétszintes I. Lajos híd Portóban

Porto látképe a Douro partjáról

Coimbra – az ősi egyetemi város

A Krisztus-rendi lovagok vára Tomarban

Fatima - a bazilika az oszlopcsarnokkal

A batalhai kolostor kőcsipkéi

A Batalhai kolostor

Séta Óbidos utcáin

Hangulatos utca Óbidosban

Népviseletbe öltözött helyiek Nazaréban

Halászfalu az Atlanti-óceánnál: Nazaré

Óbidos vára

Óbidos középkori vára

Cabo da Roca – az óvilág vége

A Felfedezők Emlékműve Lisszabonban

Lisszabon: a Felfedezők emlékműve – részlet

A Királyi Palota Sintrában

Lisszabon – Belém torony

Lisszabon, a Jeromosok Kolostora

Sintra: a királyi palota madártávlatból

A lisszaboni Április 25-e híd

Lisszaboni látkép a katedrálissal

Lisszaboni hangulat

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

A belépők összege kb. 103,- EUR

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

 

Hasznos tudnivalók

Autóbusz felszállási lehetőségek

(c) Fehérvár Travel