USA - NYUGATI-PART I.

USA - NYUGATI-PART I.

Repülős utazások / Amerika
Los Angeles: felhőkarcolók az angyalok városában
459.000 Ft-tól 469.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
10 nap / 8 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ame­ri­ká­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

8 éj­sza­ka jó középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás

1 kon­ti­nen­tális és 7 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zési le­he­tő­ség van, a kiválasz­tásban az idegen­vezető termé­sze­tesen segít­séget nyújt. Ameri­kában az étkezést gyors­étter­mekben jóval ol­csób­ban meg lehet oldani, mint a szállodák étter­meiben.)

Időpontok

Részvételi díjak

# 2015. okt. 3-12.
 
2016. ápr. 15-24. 459.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. máj. 5-14. 469.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 104.000 Ft, de ez az összeg a jegykiállításig még vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 8 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést indulástól érkezésig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti parkokba és Calico szellemvárosba.
(További fakultatív lehetőségek a belépő­díjak menüpontnál találhatóak.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tőknek és a helyi idegen­veze­tők­nek. A he­lyi­ek ezt gyakor­latilag kötele­zőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 25 dollárra kell szá­mí­tani.

# Az októberi csoport leírását és árait a nyári programfüzetben adtuk meg.

Egyágyas felár:140.000 Ft
 
3. fő kedvezménye:89.000 Ft

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező három­ágyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két darab franciaággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­tani.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap: Los Angeles

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-euró­pai át­szál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb re­pülő­te­rére a déli órák­ban (helyi idő szerint), transz­fer a Los Angeles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles

Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb met­ro­po­liszában (a bel­város felhő­kar­colói, az óváros mexikói stílusú épü­letei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyoma­taival, Walk of Fame stb.).
Délután szabad program Los Angelesben, vagy:
Fakultatív program: Universal Studios
Is­mer­ke­dés Holly­wood tit­kaival, láto­gatás a Uni­ver­sal Studiosban, ahol életre kelnek a film­törté­nelem leghí­resebb alkotásai.
A fakultatív program ára: 34.400 Ft (garantált in­dulás).

3. nap: San Diego, Sea World

Utazás Kalifornia legdélibb részébe. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb váro­sá­ban (felhő­kar­colók, törté­nelmi város­részek, Balboa park stb.), majd válasz­tási le­he­tő­ség 3 külön­böző prog­ram közül: sza­bad­idő a törté­nelmi bel­város egyéni felfe­dezésé­re vagy láto­gatás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikö­tőben hor­gonyzó USS Midway (repülő­gép anya­hajó) Múzeumban – a belépő­díjak a hely­színen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas

Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irá­nyá­ba. Út­közben láto­gatás Calico szellem­vá­rosban. A XIX. század második felében egy tipikus vad­nyu­gati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfo­gyott, a város elnép­tele­nedett. Néhány év­ti­ze­de az épü­le­teket resta­urálták, a város ma egy sza­bad­téri múzeum, amely bemu­tatja a régi vad­nyu­ga­ti éle­tet. Délután érke­zés a Nevada állam­beli Las Ve­gas­ba, a szerencse­játékok világ­főváro­sába, szállás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon

Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz lég­kon­dicio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Colo­rado folyót átívelő hatal­mas hídnál, ahon­nan kiválóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik leg­na­gyobb vízi erő­műve). A Grand Canyon Földünk egyik leghí­resebb ter­mészeti cso­dája. A több mint 1000 méter mély szur­dokot év­milliók alatt vágta a Colo­rado folyó a fenn­síkba. Uta­zásunk vég­célja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­hatunk az ős­lakos indiá­nokkal, vala­mint a nap csúcs­pont­jaként végig­sétál­hatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­padlóján, mely 1200 méte­res magas­ságban nyúlik a kanyon fölé.
A fakultatív program ára: 44.900 Ft (garantált in­dulás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)

Reggel elutazás Las Vegasból, látogatás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol kü­lön­le­ges, hold­béli tájak várják a turistákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmé­lyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert megha­ladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave siva­tagon és a termé­keny Központi Sík­sá­gon keresztül. Szállás Fresno kör­nyé­kén (1 éj).

7. nap: Yosemite Nemzeti Park

Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kaliforniai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nemzeti parkja). A park meg­lá­to­ga­tá­sa során a leg­több időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szikla­alak­za­tok emel­kednek, több helyen gyö­nyörű víz­esések zúdul­nak le a mélybe. A láto­gatói köz­pontban érdekes múzeum és a helyi indiánok életét bemu­tató kiál­lítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és rituális épüle­tekkel. Délután to­vább­uta­zás San Franciscóba. Érkezés a városba a San Fransisco-öböl felett átívelő 7 km hosszú hídon keresztül. Szállás San Franciscóban vagy kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: San Francisco

Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagyváro­sában (a felhő­karcolók – köztük a Trans­america Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Város­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­kikötő helyén kiala­kított szóra­koz­tató központ stb.).
Délután szabad program, le­he­tő­ség séta­hajózásra a San Francisco-öbölben (ahova természetesen ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri a csoportot).

9. nap: San Francisco

Szabad program, majd transzfer a San Franciscói re­pülő­térre, elutazás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

10. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Calico, a vadnyugati szellemváros – részlet
Calico, a vadnyugati szellemváros – részlet

Képgaléria

Los Angeles a felhőkarcolóival

Los Angeles: felhőkarcolók az angyalok városában

Los Angeles - Mann's Chinese Theatre

Los Angeles : a modern Walt Disney Koncertterem

Útban a Universal Studios-hoz

San Diego - kaliforniai metropolisz

A Casa de Balboa San Diegóban

A híres delfin show a Sea World-ben

San Diego belvárosa

Gyilkos bálna show a San Diegó-i Sea Worldben

Western hangulat Calico szellemvárosban

Calico – a vadnyugati szellemváros

Calico, a vadnyugati szellemváros – részlet

A Grand Canyon vadregényes sziklái

A Grand Canyon – háttérben a Skywalk kilátó

Hoover-gát – a híres vízi erőmű

Las Vegas-i városrészlet - Luxor Hotel

Skywalk üvegkilátó: séta a Grand Canyon felett

Las Vegas – Amerika játszótere

Las Vegas – a Strip szállodasor színes világa

Velencei hangulat Las Vegasban

Halál völgye : a Zabriskie Point kopár sziklái

A Halál völgye - részlet

A Halál Völgye Nemzeti Park

Yosemite Nemzeti Park - részlet

Az El Capitan szikla a Yosemite Nemzeti Parkban

A Yosemite-völgy a nemzeti parkban

A lebilincselő szépségű Yosemite-völgy

A San Francisco-öblöt átívelő 7 km hosszú híd

Viktoriánus házak San Franciscóban

San Francisco - fókák és felhőkarcolók

San Francisco jelképe, a Golden Gate híd

San Francisco alkonyatkor

A világ legkanyargósabb utcája – a San Franciscóiak szerint

A híres kábelvasút San Franciscóban, háttérben az Alcatraz

A Golden Gate híd a San Francisco-öböl bejárata felett

Viktoriánus házak az Alamo téren San Franciscóban

San Francisco belvárosa – középen a Transamerica Piramis

A városháza épülete San Franciscóban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az ár tartalmazza a belépődíjakat a nemzeti parkokba és Calico szellemvárosba.
További fakultatív lehetőségek:
San DiegoSea WorldUSD 89,-
USS Midway anyahajóUSD 20,-
San Francisco sétahajózásUSD 30,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

 

Hasznos tudnivalók

Időjárás: Míg az Egyesült Államok nagy részén szeszélyes az időjárás, a csendes-óceáni partvidéknek kiegyensúlyozott éghajlata van. Az óceán kiegyenlítő hatásának következtében San Franciscóban nincs hideg tél és forró nyár, mindössze egy hosszúra nyúlt tavaszból és őszből áll az év. Ősszel és tavasszal a nemzeti parkokban (Grand Canyon, Yosemite) kellemes időjárásra lehet számítani. Kalifornia déli része mediterrán éghajlatú, Los Angelesben és San Diegóban a nappali csúcshőmérsékletek megközelíthetik a 25-30 °C-ot. A Halál Völgyében és a Mojave sivatagban szintén meleg idő várható, hiszen ezek éghajlata sivatagi.
Egészségügyi előírások: Védőoltásra nincs szükség.
Időzóna: Magyarországhoz képest mínusz 9 óra.
Repülési idők: Európából az USA nyugati partvidékére a repülőút hossza 11-12 óra.
Beutazási engedély / vízum: Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek legalább a hazaérkezés napjáig kell érvényesnek lennie.
Az Egyesült Államokba történő belépés módjai (2016 januári információk alapján):
1, bordó színű útlevél + elektronikus beutazási engedély (ESTA);
2, érvényes amerikai vízum.
1, ESTA: 2008 novemberétől magyar állampolgárok (* az alábbi kivételektől eltekintve) a Vízummentességi Program keretében üzleti vagy magáncélból 90 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül, ESTA engedéllyel utazhatnak az Egyesült Államokba. A beutazási engedélyt interneten keresztül lehet igényelni, a következő linken: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html? execution=e1s1
Óvakodjanak minden ettől eltérő honlaptól, amelyen ESTA-engedély intézését hirdetik, mivel azok akár a többszörösét is elkérhetik a hivatalos díjnak.
Az engedély díja (14 USD) az USA Belbiztonsági Minisztériumának fizetendő, a fizetés bankkártyával az interneten keresztül történik. Az ESTA engedély többszöri beutazásra jogosít, és 2 évig érvényes.
* Fontos változás, hogy aki 2011. március óta járt Iránban, Irakban, Szudánban vagy Szíriában, Líbiában, Szomáliában vagy Jemenben, illetve kettős állampolgár ezen országok valamelyikében, 2016 januárjától már nem jogosult a vízummentes belépésre az Egyesült Államok területére. Esetleges meglevő ESTA-ja érvényét veszti, és ezentúl vízumot kell igényelnie.
2, VÍZUM: A vízum újonnan történő igénylését (*a fenti esetek kivételével) nem ajánljuk, mivel annak ügyintézése jóval körülményesebb és költségesebb a fent említett ESTA beutazási engedélynél.
Ha valaki már rendelkezik érvényes amerikai vízummal, nem kell ESTA engedélyt igényelnie, és az érvényes vízumot a régebbi, kék borítójú útlevélben is elfogadják. Az amerikai vízum a lejáratának napjáig jogosít a beutazásra, ezért az érvényes vízumot a lejárt útlevélben is elfogadják, ez esetben persze szükség van egy új, érvényes útlevélre is.
A beutazási engedély (vagy a vízum) egyénileg intézhető, de természetesen irodánk szükség esetén segítséget nyújt. További információk az elektronikus beutazási engedéllyel és a vízummal kapcsolatban: hungarian.hungary.usembassy.gov
Megjegyzés: Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot!
Cím: Budapest, IX. Albert Flórián út 3/a.
Telefon: (0036) (1) 476-1364
honlap: www.oek.hu

Autóbusz felszállási lehetőségek

(c) Fehérvár Travel