NAGY SVÁJCI KÖRUTAZÁS

NAGY SVÁJCI KÖRUTAZÁS

Nyugat-Európa
Svájc
káprázatos tükröződés a Jungfrau környékén
125.900 Ft-tól 137.400 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Nyugat-Ausztriában, 5 éj­sza­ka Svájcban, gyönyörű fekvésű szál­lo­dák­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

A *-gal jelölt csoportok Aigle kör­nyé­kén (4., 5. és 6. éj­sza­ka) egy belső úszó­me­dencés, emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban lesznek el­he­lyez­ve, a többi csoport pedig egy normál 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Ellátás

Reggeli / fakultatív fél­pan­zió.

A reggeli a közép-svájci szál­lo­dá­ban (2 éj) bővített kon­ti­nen­tális, a többi helyen pedig büfé. A vacsorák háromfogásosak.

A *-gal jelölt csoportok esetében az Aigle környéki szál­lo­dá­ban büfévacsorát kapnak a fél­pan­ziós felárat befizető utasaink.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 13-20. * 125.900 Ft
2017. máj. 24-31. * 133.000 Ft
2017. jún. 3-10. (pünkösd) 128.500 Ft
2017. jún. 14-21. * 133.900 Ft
2017. jún. 21-28. * 133.900 Ft
2017. jún. 24 - júl. 1. * 133.900 Ft
2017. júl. 1-8. 131.000 Ft
2017. júl. 5-12. * 137.400 Ft
2017. júl. 8-15. * 137.400 Ft
2017. júl. 15-22. 131.000 Ft
2017. júl. 19-26. * 137.400 Ft
2017. júl. 29 - aug. 5. * 137.400 Ft
2017. aug. 2-9. 131.400 Ft
2017. aug. 9-16. * 137.400 Ft
2017. aug. 12-19. * 137.400 Ft
2017. aug. 16-23. * 137.400 Ft
2017. aug. 23-30. * 134.500 Ft
2017. aug. 26 - szept. 2. 127.900 Ft
2017. szept. 2-9. * 133.000 Ft
2017. szept. 13-20. * 130.200 Ft
2017. szept. 23-30. * 127.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:33.500 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:37.000 Ft
 
Gyerekkedvezmény:14.500 Ft
(12 év alatt)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Svájc Európa egyik leg­szebb országa. Szinte min­den megtalál­ható itt, ami a turisták számára vonz­erővel bír: varázs­latos alpesi tájak; kris­tály­tisz­ta vizű tavak; han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri kisvá­rosok; régi várak, ka­ted­rá­lisok; modern nagy­vá­rosok stb. Sajnos a magyar utazók még nem igazán fedezték fel ezt a csodá­latos orszá­got, aminek legfőbb oka abban a tényben rejlik, hogy Svájc nagyon drága ország. A köru­tazás során utasaink Svájcnak mind a német, mind a francia, mind az olasz részéből kapnak ízelítőt, de az út leg­na­gyobb élménye az Alpok fenséges hegy­világa lesz.

1. nap: Innsbruck

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Innsbruck út­vo­na­lon. Séta Innsbruckban, Tirol fővá­ro­sában, majd to­vább­uta­zás az Inn alpesi völgyében a tiroli szállodához (1 éj).

2. nap: St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Axenstrasse, Altdorf

Utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Boden-tó út­vo­na­lon St. Gallenbe. A barokk ka­ted­rá­lis és a vi­lág­örök­séghez tartozó kolos­tor­könyvtár meg­te­kin­té­se, majd rövid szabad program. To­vább­uta­zás a schaffhauseni Rajna-vízeséshez (Európa leg­bő­vizűbb vízesése). Délután is­mer­ke­dés Zürich-hel. Séta az óvárosban és a Bahnhof­strassén, a világ egyik lege­lő­ke­lőbb üzlet­ut­cáján. Késő délután to­vább­uta­zás egy gyönyörű autóúton, az Axenstrassén, majd Altdorfban a Tell Vilmos emlékmű meg­te­kin­té­se. Szállás egy közép-svájci alpesi szál­lo­dá­ban, egy tipikus svájci faluban, 3000 méter magas hegy­óri­ások között (2 éj).

3. nap: Szent Gotthárd-hágó útja, Lugano, hajózás a Luganói-tavon, Locarno

Kirándulás az olasz Svájcba. Utazás a Szent Gotthárd-hágó útján, vad­re­gé­nyes alpesi tájakon keresztül Ticino kantonba (több fotó­szünet útközben). Ticino jellemzői a kris­tály­tisz­ta vizű alpesi tavak, part­ja­ikon medi­terrán növény­zettel, és a han­gu­la­tos, olaszos jellegű üdü­lő­vá­rosok. Délelőtt séta Luganóban, a Luganói-tó partján fekvő medi­terrán hangu­latú városban. A közös program után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség részt venni egy séta­ha­jó­záson az elbűvölő Luganói-tavon. A hajóról – mind svájci, mind olasz felség­te­rü­letről – meg­cso­dál­hat­juk a part mentén hirtelen kiemel­kedő hegy­vo­nu­la­to­kat, a tóparti ódon hangu­latú tele­pü­lé­seket és a dús, szín­pompás vege­tációt.
Délután is­mer­ke­dés az olasz Svájc másik híres városával, a Maggiore-tó partján fekvő Locarnóval. A város­köz­pont felett emel­kedik a Madonna del Sasso kolostor, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra, a tóra és a környező hegyekre (sikló vezet fel a kolostorhoz).

4. nap: Luzern, Jungfrau, Trümmelbach-gleccser­víz­esések

Kora délelőtt séta az egyik leghan­gu­la­tosabb svájci városban, Luzernben. A város jelké­pe­inek, a Kapellbrückének (kö­zép­ko­ri fedett fahíd) és az Orosz­lános emlék­műnek a meg­te­kin­té­se. To­vább­uta­zás Interlaken érin­té­sével a Berni-Alpok (a Jungfrau-csoport) 4000 m magas hegyei között fekvő Lauterbrunneni-völgybe, Európa talán leg­szebb gleccser­völ­gyébe. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, vagy pedig a híres Jungfrau fogas­kerekű vasúttal egy kilá­tó­pont eléré­sére. A pano­ráma egy életre szóló élmény. Délután a Trümmelbach-gleccser­víz­esések meg­te­kin­té­se (10 vízesés egy hegy belse­jében), majd utazás tipikus alpesi tájakon keresztül Svájc nyugati ré­szé­be, a francia Svájcba. Szállás Aigle kör­nyé­kén, egy gyönyörű fekvésű alpesi szál­lo­dá­ban (3 éj).

5. nap: Lausanne, Genf

Is­mer­ke­dés a francia Svájc 2 nagyvárosával, Lausanne-nal és Genffel. Mindkét város Nyugat-Európa leg­na­gyobb tava, a csodá­latos fekvésű Genfi-tó partján talál­ható. Elő­ször Lausanne-ba utazunk. Ebben a városban van a Nemzet­közi Olim­piai Bizottság központja. Séta az óvárosban, Svájc talán legran­gosabb műem­lé­kének, a Notre Dame ka­ted­rá­lisnak a meg­te­kin­té­se. Lehe­tőség az Olim­piai Múzeum meglá­to­ga­tására, mely néhány évvel ezelőtt megkapta „Az év európai múzeuma” kitüntetést.

To­vább­uta­zás Genfbe. Több világ­szer­vezet szék­helye van ebben a patinás han­gu­latú városban (ENSZ, Nemzet­közi Vörös­kereszt stb.). Vá­ros­né­zés (Diplo­ma­ta­ne­gyed, Nemzetek Palo­tája, St. Pierre Kated­rális, Refor­máció Emlék­műve stb.), majd a Genfi-tó északi partja mentén vissza­uta­zás a szállo­dába. Pára­mentes időben az autó­pá­lyáról nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mont Blanc-ra.

6. nap: Zermatt, Matterhorn

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: kirán­dulás Wallis kantonba. Utazás a Rhone folyó közel 4000 méteres hegy­lán­cokkal hatá­rolt völgyében, Martigny és Sion városok érin­té­sével a Matter-völgybe. Csodá­latos tájakon keresztül érke­zünk Täsch-be. Innen lehe­tő­ség fogas­ke­rekű vasúttal tovább­utazni Zermattba. Ez a kisváros, mely a Matterhorn lábainál fekszik 1600 méteres magas­ságban, az Alpok egyik legele­gán­sabb üdü­lő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség könnyű túrá­zásra, vagy pedig fogas­ke­rekű vasúttal a Gornergrat szik­la­ge­rin­cének eléré­sére (3100 méter). Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik innen a "havasok aréná­jára", a gleccserek soka­sá­gára. Tucatnyi 4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok második leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze a Monte Rosa-csoportban (4634 m) és a világ­hírű piramis formájú hegy­csúcs, a Matterhorn (4478 m).
A fakultatív program ára: 6.000 Ft (ga­ran­tált in­du­lás). Figyelem: A fogas­ke­rekű vasúttal utazók­nak a vonat­jegy a hely­színen fizetendő.

Fehérvár Travel
Chillon hangulatos vízivára

7. nap: Chillon vízivára, Bern, Liechtenstein

Délelőtt Svájc egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi emlékét, Chillon vízi­várát nézzük meg. To­vább­uta­zás Bernbe, Svájc fővá­ro­sába. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó óváros az Aare folyó hajtű­ka­nyar­jában fekszik. Séta a leg­je­len­tő­sebb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (medve­park, vá­ros­háza, pano­rá­ma­pontok, par­la­ment, órato­rony stb.), majd indulás haza­felé. A késő délu­táni órákban is­mer­ke­dés Vaduzzal, a mini­állam, Liechtenstein fővá­ro­sával, majd átkelés Auszt­riába, utazás Vorarl­bergen át a tiroli szállo­dába (1 éj).

8. nap: Rattenberg

Délelőtt séta egy kö­zép­ko­ri hangu­latú tiroli kis­vá­rosban, az Inn partján fekvő Rattenbergben (gyö­nyö­rű­szép plébá­nia­temp­lom), majd haza­uta­zás a Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: az 5. és a 6. nap programja az időjárástól függően fel­cse­ré­lőd­het..

jellegzetes svájci fúvósbanda
jellegzetes svájci fúvósbanda

Képgaléria

Innsbruck: az óváros főtere az Aranytetővel

gyönyörű táj az Alberg-hágónál

St. Gallen favázas házai

St. Gallen katedrálisa

St. Gallen katedrálisa

a Rajna-vízesés Schaffhausen mellett

a Rajna-vízesés Schaffhausen mellett

Zürich belvárosa madártávlatból

Zürich: a Münster a Limmat folyó partján

a Tell Vilmos emlékmű Altdorfban

csodás táj a Szent Gotthárd-hágó útján

panoráma a Ticino völgyére

a mediterrán hangulatú Luganói-tó

pillantás Luganóból a San Salvatore hegyre

freskók a luganói Santa Maria degli Angioli templomban

Locarno: a Madonna del Sasso kolostor a Maggiore-tó felett

Luzern jelképe, a Kapellbrücke

Luzern városa a Kapellbrückéről – részlet

útban a Jungfrau felé – a Lungerni-tó

a Lauterbrunneni-völgy a Jungfrau környékén

a meseszép Lauterbrunneni-völgy

kilátás a Jungfrau-fogaskerekűről

panoráma a Kleine Scheideggnél, a Jungfrau fogaskerekű állomásán

tengerszem a Jungfrau környékén

pillantás az Eigerre

jellegzetes svájci fúvósbanda

a Jungfrau a Kleine Scheidegg felől

a Notre-Dame katedrális Lausanne-ban

Genf városa a tó felől

a St. Pierre katedrális Genfben

Zermatt elegáns üdülővárosa a Matterhorn lábainál

Zermatt egyik hangulatos sétálóutcája

pillantás a Gornergratról a Matterhornra

gleccser a Gornergrat sziklagerincénél

a „havasok arénája” a Gornergratról

Chillon hangulatos vára a Genfi-tónál

az Aare folyó kanyarulatában fekvő Bern

Svájc szép fekvésű fővárosa, Bern

a berni medvepark egyik lakója

Bern főutcája az óratoronnyal

a várkastély lábainál fekvő modern Parlament Vadúzban

panoráma az Innre Rattenberg várából

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu