PÁRIZS, VERSAILLES, DISNEYLAND I.

PÁRIZS, VERSAILLES, DISNEYLAND I.

Nyugat-Európa
Franciaország
Versailles kastélya a park felől
106.900 Ft-tól 112.500 Ft-ig
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 13-18. (húsvét) 106.900 Ft
2017. jún. 22-27. 109.200 Ft
2017. aug. 1-6. 112.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:29.900 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:36.200 Ft
 
3. ágy kedvezménye:20.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­országban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Reims, Párizs

Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims út­vo­na­lon a francia fő­vá­ros­ba. Útközben a francia gótika legéret­tebb alko­tá­sának tartott Reimsi Szé­kes­egy­ház meg­te­kin­té­se. Itt koro­názták év­szá­za­do­kon keresztül a francia kirá­lyokat.
Érkezés Párizsba a délutáni órákban. Rövid autó­buszos vá­ros­né­zés (Diák­negyed, Luxembourg-kert, Luxembourg-palota, Sorbonne egye­tem, Pantheon, Szt. Mihály útja, Inva­li­dusok temp­loma stb.) után lá­to­ga­tás a Notre-Dame-ban, majd a gótika csodá­jaként emle­getett Sainte-Chapelle-t (Szent Kápolnát) nézzük meg.
Szállás Párizs elő­vá­ro­sában (3 éj).

3. nap: Párizs, Versailles

Kora délelőtt az autó­buszos vá­ros­né­zés foly­tatása Párizsban (Diadalív, Champs Elysées, Concorde tér, Tuileriák kertje stb.). Ezután a világ talán leggaz­dagabb múze­umába, a Louvre-ba láto­gatunk. A múzeum sok ezer műkincse közül a leghí­re­sebbek a Milói Vénusz (az ókori eszmé­nyi szépség megtes­te­sítője) és Leonardo da Vinci Mona Lisája.
Délután XIV. Lajos (a Napkirály) fényűző palo­tájának, a Versailles-i kastélynak a meg­te­kin­té­se követ­kezik. Pompás belső termei ma is bizo­nyítják a francia kirá­lyok egykori mérhe­tetlen gaz­dag­ságát. Lehe­tőség sétára a gyönyörű parkban is.
Fakultatív program: Az éj­sza­kai Párizs
Késő esti autó­buszos kirán­dulás Párizs sugár­útjain keresztül a város egyik leghí­re­sebb negye­débe, a Montmartre-ra. Séta a Festők terén és a Sacré Coeur bazilikához.
A fakultatív program ára: 3.500 Ft (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Párizs, Disneyland

Autóbusszal egész napos kirán­dulás az Eurodisney-be, Európa vezető sza­bad­időparkjába (az idegen­ve­zető segít megvenni a jegyeket). Azoknak, akik inkább Párizst választják, szabad program, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel is­mer­ke­dés to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gekkel és híres mú­zeu­mokkal (pl. Orsay Múzeum – a XIX. század múze­uma a világ leggaz­da­gabb impresszi­onista gyűjte­mé­nyével, Pompidou Központ stb.).

5. nap: Párizs

Délelőtt is­mer­ke­dés a várossal az Eiffel-toronyból. Ezt köve­tően szabad program, vagy lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a Szajnán.
Kora délután indulás haza­felé, utazás a Reims – Metz – Saarbrücken út­vo­na­lon. Szállás Német­országban, a Rajna-vidéken (1 éj).

6. nap:

Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: Párizsban és kör­nyé­kén a fontosabb ne­ve­zetes­sé­geket / mú­zeu­mokat csoportok részére előre be kell foglalni, ami egyes esetekben csak 1-2 hónappal a lá­to­ga­tás előtt lehetséges. Ezért a programok sorrendje ezek vissza­iga­zo­lásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het..

Párizs – az Eiffel-torony
Párizs – az Eiffel-torony

Képgaléria

A reimsi katedrális – a gótika csodája

Reims gótikus katedrálisa

A francia gótika legérettebb alkotása Reimsben

A Pantheon, Franciaország nagyjainak nyughelye

Párizs – a Cité szigete a Notre-Dame-mal

A Notre Dame apszisa

Vízköpő a Notre-Dame-on

A Notre Dame a Szajna felől

A Notre Dame esti fényei

Sainte Chapelle –
a gótika csodája

Párizs – a Champs Elysées, háttérben a Diadalív

Napóleon diadalíve

A Diadalív madártávlatból

Üvegpiramis a Louvre udvarán

A Versailles-i kastély – részlet

A Versailles-i kastély és parkja

A Versailles-i kastély kertje – részlet

Párizs kávéházai és esti fényei – utcarészlet

A Festők tere a Montmartre-on

A Sacré Coeur
esti fényei

A vidámság kapuja – Disneyland bejárata

Disneyland: találkozás
a mesehősökkel

Mark Twain gőzhajója Disneylandben

Csipkerózsika kastélya Disneylandben

Két jól ismert arc Disneylandből

Aladdin és Abu a Disneylandben

Disneyland: Pán Péter kalózhajója

Óriás teáscsészék Alice Csodaor­szá­gá­ban

Vonatozás Disneyland mesevilágában

Az Orsay Múzeum látképe

„La Defense” negyed, előtérben az Eiffel-torony

Párizs – a Chaillot palota az Eiffel-toronyból

Párizs – az Eiffel-torony

Párizs egy szelete az Eiffel-toronyból

Eiffel-torony – 125 éve Párizs jelképe

Hajókirándulás a Szajnán – háttérben a Notre-Dame

A Conciergerie épülete a Szajna felől

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

PárizsEiffel-torony (3.szint)EUR 17,-
Sainte ChapelleEUR 10,-
LouvreEUR 15,-
Versailles-i kastélyEUR 18,-
Disneylandegynapos jegyEUR 75,- (felnőtt)
EUR 67,- (gyerek: 3-11 éves)

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

 

Hasznos tudnivalók

Autóbusz felszállási lehetőségek

Székesfehérvár - 4.45
Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) – Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 6.45
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, MOL benzinkút a McDonald's mellett
Győr - 7.30
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló
(c) Fehérvár Travel